skip to Main Content

66 νέες δειγματοληψίες από νέους δειγματολήπτες και επιπρόσθετοι έλεγχοι σε βιομηχανίες απο την Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας παρουσία και των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος

Σε δειγματοληπτικούς ελέγχους, σε μεγάλες βιομηχανικές μονάδες του Βόλου, προχώρησαν εκ νέου οι επιθεωρητές περιβάλλοντος, στο πλαίσιο του προγράμματος επιθεωρήσεων του Υπουργείου, όσον αφορά στον έλεγχο τήρησης περιβαλλοντικών όρων και της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
Με ελεγκτές της Περιφέρειας Θεσσαλίας και το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος για δύο 24ωρα την περασμένη εβδομάδα, μέχρι και την Παρασκευή, κάνανε λήψεις δειγμάτων αέρα, με ειδικούς κινητούς δειγματολήπτες, για τον προσδιορισμό πτητικών οργανικών ενώσεων (VOCs). Παράλληλα έλεγξαν τον τρόπο λειτουργίας της κάθε βιομηχανικής μονάδας ξεχωριστά και κατά πόσο συνάδει η λειτουργία τους με τη μελέτη περιβαλλοντικών όρων που η κάθε βιομηχανία έχει.
Παράλληλα η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει ήδη προχωρήσει στην εγκατάσταση επιπρόσθετων σταθερών δειγματοληπτών σε επιλεγμένες θέσεις εντός του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου και έχουν ήδη ξεκινήσει οι δειγματοληψίες. Οι εν λόγω θέσεις, επιλέχθηκαν από την κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης (ΕΠ) του έργου καθαρά με χωροταξικά κριτήρια καλύπτοντας όλο το Πολεοδομικό Συγκρότημα Βόλου. Σε κάθε μία από τις θέσεις δειγματοληψίας που επιλέχθηκαν, διεξάγονται δύο τύπων δειγματοληψίες: (α) τακτικές (σε προκαθορισμένες ημέρες/ώρες) και (β) έκτακτες (σε περιπτώσεις επεισοδίων δυσοσμίας).
Επιπλέον των δειγματοληψιών μέσα στο Πολεοδομικό Συγκρότημα, διεξάγονται δειγματοληψίες και σε βιομηχανικές δραστηριότητες της περιοχής, οι οποίες επιλέγονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου όλο το 24ωρο. Έως σήμερα έχουν διεξαχθεί εξήντα έξι (66) τακτικές δειγματοληψίες (22 δειγματοληψίες σε κάθε σταθερό δειγματολήπτη), ενώ ταυτόχρονα έχουν πραγματοποιηθεί και αντίστοιχες δειγματοληψίες αέρα σε βιομηχανικές δραστηριότητες της περιοχής.
Η Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας διαθέτει Σταθμό Μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με το Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΔΠΑΡ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και μεταδίδει τις μετρήσεις για τα αιωρούμενα σωματίδια PM10 και PM2,5 μέσω της οn line εφαρμογής του στο Υπουργείο. Επιπρόσθετα, οι συγκεκριμένες μετρήσεις αναρτώνται καθημερινά στο site της Περιφέρειας Θεσσαλίας, προκειμένου να υπάρχει πρόσβαση των δεδομένων στο ευρύ κοινό. Ο εν λόγω σταθμός βρίσκεται τοποθετημένος στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου και λειτουργεί από το Δεκέμβριο του 2000.
Παράλληλα, η Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας διαθέτει δεύτερο Σταθμό Μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ο οποίος, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών και των απαραίτητων ελέγχων αναβάθμισης, συντήρησης και βαθμονόμησης από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, λαμβάνει επίσης δεδομένα μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης από έξι αναλυτές (O3, CO, SO2, NOX, PM10, BENZ). Ο εν λόγω Σταθμός είναι εγκατεστημένος στο χώρο της πρώην ΔΕΣΕ – Διεύθυνση Ελέγχων Συντήρησης Έργων.
Επιπλέον, βρίσκεται σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για την προμήθεια Σταθμού Μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο Βόλο, ο οποίος θα συνδεθεί στο ΕΔΠΑΡ, προϋπολογισμού 148.000 ευρώ, ποσό που εγκρίθηκε από το Πράσινο Ταμείο και το οποίο θα δοθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας προμήθειάς του από την Περιφέρεια. Πιο συγκεκριμένα, έχει λήξει η δημόσια διαβούλευση του Παραρτήματος Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου της Προκήρυξης που είχε τεθεί από το Τμήμα Περιβάλλοντος Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων της Δ/νσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Θεσσαλίας και αναμένεται η Προκήρυξη του Διαγωνισμού.
Επιπρόσθετα, ο Βόλος θα αποκτήσει άλλους δύο Σταθμούς Μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης μέσω του ΕΣΠΑ (ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020). Συγκεκριμένα, έχει ήδη εγκριθεί από τη Διαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ Θεσσαλίας η Πρόταση για την προμήθεια των εν λόγω σταθμών που έχει κατατεθεί από την Περιφέρεια.
Σε δηλώσεις της η Αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας και Σποράδων κ. Δωροθέα Κολυνδρίνη ανέφερε «Εξήντα έξι (66) δειγματοληψίες αέρα, εντατικοί έλεγχοι και λήψεις δειγμάτων αέρα εντός και πέριξ βιομηχανικών μονάδων, δύο σταθμοί μέτρησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε διαγωνιστική διαδικασία ο τρίτος σταθμός και έτοιμη για υπογραφή η σύμβαση της ολφακτομετρίας, είναι κάποιες από τις ενδεικτικές ενέργειες της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων για τον έλεγχο της ποιότητας της ατμόσφαιρας και την ταυτοποίηση της οσμής. Παράλληλα έχουμε καλέσει το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» προκειμένου το επόμενο χρονικό διάστημα να προχωρήσει σε λήψεις δειγμάτων αέρα για τον προσδιορισμό αέριων ρύπων σε βιομηχανίες της πόλης του Βόλου. Οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος της Μαγνησίας κάθε μέρα και νύχτα συνεχίζουν αδιάλειπτα τη δουλειά τους. Τις προηγούμενες ημέρες βοηθήθηκαν από τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος του Υπουργείου και για δύο συνεχή 24ωρα έκαναν ελέγχους σε βιομηχανικές μονάδες. Ως Περιφέρεια Θεσσαλίας αντιμετωπίζουμε το θέμα της Δημόσιας Υγείας με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και σεβασμό. Έχουμε συνεργασία με εξειδικευμένους επιστημονικούς φορείς, με εμπειρία και με πιστοποιημένο ειδικό εξοπλισμό, προκειμένου να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα εμείς και οι πολίτες αυτής της πόλης για την ποιότητα της ατμόσφαιρας».

Σχετικά Νέα

Συνεχίζεται η συγκέντρωση εμφιαλωμένων νερών, ξηράς τροφής και ειδών καθαριότητας για πλημμυροπαθείς

Δελτία Τύπου

Συνεχίζεται στο νέο Διοικητήριο της Περιφέρειας Θεσσαλίας στη Λάρισα  η συγκέντρωση βοήθειας…

Συνέντευξη της Δωροθέας Κολυνδρίνη στο “gegonota.news” – “Θέλω να σπάσει το τζάμι της καχυποψίας”

Δελτία Τύπου

Η Δωροθέα Κολυνδρίνη μιλάει για πρώτη φορά για την Εισαγγελική ερεύνα του…

Συνεχίζεται η συγκέντρωση βοήθειας – Είδη καθαριότητας και ξηρά τροφή οι κύριες ανάγκες

Δελτία Τύπου

Στο νέο Διοικητήριο της Περιφέρειας Θεσσαλίας στη Λάρισα (επί των οδών Θεοφράστου…

Back To Top